Algemene gegevens

  • begraven of cremeren
  • graf of urnenkelder reserveren
  • aankleding van graf of urnenkelder
  • termijn
  • kosten
  • overige regelingen

Begraven of cremeren?

Er zijn 670 graven op de begraafplaats Oud-Zuilen.

Daarnaast zijn er 60 urnenkelders, waarin één of twee urnen met as van overledenen kan worden bijgezet. Het is ook mogelijk om in een bestaand graf een urn bij te plaatsen.

Een graf of urnenkelder reserveren

Om een grafruimte of urnenkelder op de begraafplaats te reserveren kunt u dit contactformulier invullen.

Uiteraard is het ook mogelijk om pas na overlijden het recht van gebruik van een grafruimte of kelder te vestigen (indien er althans ruimte beschikbaar is).

Wilt u graag hulp? Belt u dan even met de beheerder contactgegevens.

Het is op begraafplaats Oud-Zuilen niet mogelijk om grafruimtes of urnenkelders te huren.

Aankleding van graf of urnenkelder

Een gedenkteken of beplanting? Dat kan, met toestemming van de beheerder. Nabestaanden moeten ze zelf onderhouden. Pleeg daarover even overleg met de beheerder.

Het gedenkteken op een graf mag maximaal 2 meter lang zijn, 1 meter hoog en 1 meter breed.

Op een urnenkelder mag een gedenksteen geplaatst worden van 40 cm lang, 40 cm breed en 6 cm dik. Er is keuze uit drie kleuren.

Op een graf mag u bloemen en planten zetten, zolang ze niet buiten de oppervlakte van het graf kunnen uitgroeien.

Losse bloemen mogen worden neergelegd of in potten gezet. De potten mogen niet van glas zijn en niet kunnen omwaaien.

Termijn

Het uitsluitend recht voor een graf of urnenkelder geldt 20 jaar. U kunt dit telkens met 10 jaar verlengen. Dien daarvoor minstens zes maanden voor het einde van de termijn een verzoek tot verlenging in. U krijgt een brief van het bestuur om u erop te wijzen als dit het geval is.

Het is mogelijk om de graftermijnen van twee personen op elkaar af te stemmen als u dat wilt.

Voorbeeld:

A overlijdt in 2005. Zijn partner B overlijdt in 2013.

De graftermijn van A vervalt in principe in 2025; die van B in 2033. U kunt de graftermijn van A met acht jaar verlengen, zodat beide termijnen lopen tot 2033.

Tarieven

De actuele tarieven kunt u hier zien.

Overige regelingen

Alle bepalingen bij elkaar vindt u in de plaatselijke regeling.

Bankrekening

NL77 RABO 0340 1710 73