Tarieven

STICHTING BEGRAAFPLAATS OUD-ZUILEN

BIJLAGE behorende bij de Plaatselijke Regeling voor het beheer van de Bijzondere Begraafplaats Oud-Zuilen

 TARIEVEN PER 1 JANUARI 2021nieuwe
overeenkomst
oude
rechten
Koop na overlijden:
Uitsluitend recht *€ 200,00 € 607,00
Algemeen onderhoud *€ 1.118,00 € 711,00
Grafdelvingskosten€ 826,00 
incl. weekendtoeslag€ 933,00 
Reservering graf
Uitsluitend recht *€ 113,00 
Algemeen onderhoud *€ 649,00 
Verlenging met 10 jaren:
Uitsluitend recht€ 100,00 
Algemeen onderhoud€ 559,00 
Afstemming graftermijnen:
Meerkosten per jaar€ 65,90 
Onderhoud gedenktekens en beplanting: 
De hieraan verbonden kostenkomen geheel
voor rekening van de nabestaanden
Bijzetten een of twee asbussen/urnen in een urnenkelder:
Uitsluitend recht * € 236,00 € 464,00
Algemeen onderhoud *€ 588,00 € 360,00
Bijzetting per urn *€ 67,50
Reservering urnenkelder:
Uitsluitend recht * € 232,00
Algemeen onderhoud * € 356,00
Verlenging met 10 jaren:
Uitsluitend recht *€ 118,00
Algemeen onderhoud€ 294,00
Afstemming Urnenkeldertermijnen:
Meerkosten per jaar€ 41,20
Bijzetten asbus/urn in/op bestaand graf:
Bijdrage uitvoering met derden € 216,00
Bijdrage uitvoering in eigen beheer€ 116,00
Administratiekosten:
Overschrijving graf€ 36,50
Bijzetten afbreekbare asbus in urnentuin:
Eénmalige bijdrage€ 558,00

* deze tarieven gelden voor 20 jaar