ANBI

De Stichting Begraafplaats Oud Zuilen is een Algemeen Nut Beogende Instelling

en is hierdoor verplicht om jaarlijks een financieel overzicht te publiceren op haar website.

Het financieel jaaroverzicht vindt u hier.