Uitbreiding Natuurbegraafplaats

Nieuwsbrief Natuur- of Natuurlijk Begraven
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de ontwikkelingen rond de begraafplaats. Maar eerst schetsen we het verleden van deze monumentale plek.


Geschiedenis van de begraafplaats.
De begraafplaats in Oud-Zuilen werd op 18 maart 1782 in gebruik genomen. Het is daarmee de oudste actieve begraafplaats buiten de bebouwde kom in Nederland. De begraafplaats was eigendom van de kerk: eerst van de Hervormde Gemeente in Oud-Zuilen, later van haar opvolger de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU).
De begraafplaats dreigde verloren te gaan, de kerk kon de hoge onderhoudskosten niet meer opbrengen. In 1997 voorkwam de toen net opgerichte Stichting Begraafplaats Oud-Zuilen de sluiting van de begraafplaats. Dat werd mogelijk gemaakt door sponsorgelden, subsidies en de inzet van vele vrijwilligers.


Begraafplaats nu.
Het onderhoud van de begraafplaats wordt voornamelijk verzorgd door vrijwilligers, met ondersteuning van een Hoveniersbedrijf. Op de begraafplaats vindt u een oude appelboomgaard met verschillende bijenkasten. Daar is ook een urnentuin aangelegd, waar biologisch afbreekbare urnen geplaatst kunnen worden. De begraafplaats kan gebruikt worden door iedereen die dat wenst. Overledenen hoeven geen band te hebben met het dorp Oud-Zuilen of lid te zijn van de PGU.

Toekomst.
In 2019 heeft de Stichting het weiland naast de bestaande begraafplaats aan de zijde van het Kerkhoflaantje aangekocht. Wij willen onze bestaande begraafplaats uitbreiden en ruimte bieden voor natuur – of natuurlijk begraven.
Onze plannen zijn te zien op het bord in de weide bij de begraafplaats. Dit zijn nog slechts de basisplannen. Het concept hebben wij ontwikkeld met de hulp van landschaps- en begraafplaatsarchitect, Ada Wille.
De ontwikkeling van de plannen heeft geruime tijd op een laag pitje gestaan, vanwege de corona-beperkingen. In april 2021 hebben we de draad weer opgepakt en is een projectgroep ingesteld.
De meeste natuurbegraafplaatsen zijn groots en ruim opgezet, ons stuk weide is kleinschaliger. In ons concept hebben het tot voor kort vooral gehad over een natuurbegraafplaats, wij denken dat dat begrip de lading niet dekt.

Ons uitgangspunt is een plek met zoveel mogelijk de kenmerken van een natuurbegraafplaats, en niet de uitstraling van de oude begraafplaats.
In ons nieuwe concept blijft het graf herkenbaar, verder liggen de begraafplekken bijna net zo dicht bij elkaar, als op traditionele begraafplaats. Wij zijn van plan twee diep te begraven waar dat mogelijk is.
Onze nieuwe begraafplaats wordt dus anders dan bestaande natuurbegraafplaatsen. Daar kan doorgaans overal op het terrein begraven worden en gaat de overledenen volledig op in de natuur.

Het ‘natuur’-element wordt bereikt doordat het graf een natuurlijke uitstraling moet hebben, er mag geen grafsteen op geplaatst worden. Het grafonderhoud wordt door de vrijwilligers van de begraafplaats verzorgd. We beperken de materialen waarin begraven mag worden, de nadruk komt te liggen op natuurlijke en onbewerkte materialen, die goed afbreekbaar zijn.
We hebben gesprekken gevoerd met bezoekers van de begraafplaats. Daarin kwam regelmatig naar voren dat men liever gecremeerd wil worden dan begraven. De reden die men aangeeft is dat men de nabestaanden niet wil opzadelen met het onderhoud van het graf en de morele en financiële verplichting van een eventuele verlenging van de grafrechten.

Wij willen die reden wegnemen en mensen toch de mogelijkheid geven om begraven te worden. Daarom kiezen wij er voor om alleen bij een begraving recht en onderhoud in rekening te brengen. Bij elke volgende begraving in het graf, wordt voor recht en onderhoud alleen de verstreken periode in rekening gebracht. De begravingen kunnen uiteraard alleen plaatsvinden binnen de wettelijke termijnen.

De tarieven zijn nog niet definitief, maar op basis van een looptijd van 50 jaar zullen de kosten lager uitvallen dan de kosten op de huidige begraafplaats.
We verwachten op korte termijn te kunnen beginnen met de daadwerkelijke ontwikkeling van het stuk grond. De eerste begraving kan dan waarschijnlijk eind 2022 plaatsvinden.
We zijn inmiddels begonnen met het verplaatsten van de waterpartij. Daarna volgt het ophogen van het terrein tot het niveau van de huidige begraafplaats.
Nieuw is het creëren van een gedenkplek op het terrein.
Onze plannen liggen nog niet geheel vast. Heeft u ideeën, of wensen dan zijn we daar benieuwd naar. We nodigen u nadrukkelijk uit contact met ons te zoeken via info@begraafplaatsoudzuilen.nl. We stellen het op prijs als u uw telefoonnummer vermeldt, zodat wij telefonisch contact met u op kunnen nemen.

De gehele reportage van RTV Utrecht over de uitbreiding is te zien via https://rtvu.nl/n/3126833/