Begraafplaats Oud-Zuilen

ANBI

De Stichting Begraafplaats Oud Zuilen is een Algemeen Nut Beogende Instelling

en is hierdoor verplicht om jaarlijks een financieel overzicht te publiceren op haar website.

Het financieel jaaroverzicht vindt u hier